Senarai Perkhidmatan Dalam Talian

SISTEM DALAM TALIAN

Sistem Dalam Talian dibangunkan secara in-house menggunakan tenaga-tenaga kepakaran staf IAB daripada Pusat Pengurusan Teknologi. IAB telah mengorak langkah dengan membangunkan sistem bersepadu yang mengamalkan konsep Single Sign On (SSO) dan menggunakan satu antaramuka sistem sahaja iaitu InSyst (INtegrated SYSTem). InSyst telah dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP Berasaskan Objek (OOP). Di dalam InSyst, beberapa aplikasi sistem telah diintegrasikan iaitu:

 • i-Permohonan
 • i-Dashboard
 • i-Profil
 • i-Jadual
 • i-Penilaian
 • i-PKew

Ke semua aplikasi sistem ini sedang dalam usaha pembangunan untuk diintegrasikan dengan Sistem Bersepadu IAB (InSyst) versi 2. Berikut merupakan penerangan ringkas mengenai sistem-sistem aplikasi yang digunapakai bagi memudahkan Pengurusan dan Pentadbiran IAB. Sila rujuk Carta Pembangunan Sistem, Portal dan Laman Web IAB di sini.

i-Jadual: Sistem Perancangan dan Penjadualan Program IAB

Sinopsis: Membantu pihak pengurusan IAB merancang bajet/perbelanjaan dan menjadualkan kursus/seminar/program IAB supaya prasarana yang disediakan pada satu-satu masa mencukupi.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Unit Penyelaras Program (UPP), Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan.

i-Penilaian: Sistem Maklum Balas Sesi Latihan dan Khidmat Sokongan

Sinopsis: Membantu IAB memantau prestasi sesi latihan oleh pensyarah-pensyarah dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Unit Penyelaras Program (UPP), Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan, Pensyarah/Tenaga Pengajar, Pengurus Kursus, Urus Setia Kursus.
 • Peserta Kursus/Bengkel

i-PKew: Sistem Pemantauan Kewangan

Sinopsis: Memantau bajet/perbelanjaan IAB mengikut Jabatan/Pusat/Cawangan yang melibatkan OS21000 (Tuntutan Perjalanan), OS24000 (Sewaan) dan OS29000 (Bayaran Perkhidmatan) berdasarkan Takwim Program IAB.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Pembantu Tadbir Pusat/Cawangan, Ketua Pembantu Tadbir, Unit Kewangan, Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan dan Staf IAB.

i-ADU: Sistem Aduan Pelanggan

Sinopsis: Meningkatkan kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan IAB.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB, Pelanggan dan Stakeholder

 

 

 PORTAL/LAMAN WEB

Portal Rasmi IAB

Sinopsis: Gerbang utama bagi menyalurkan maklumat, informasi dan perkhidmatan kepada orang awam terutamanya golongan pendidik.

Portal e-Pembelajaran

Sinopsis: Platform pembelajaran secara maya yang memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran IAB.

Laman Web SP-Q

Sinopsis: Laman Web Sistem Pengurusan Kualiti (SPQ) menyalurkan segala maklumat dan informasi berkaitan Pengurusan Kualiti IAB yang mendapat pengiktirafan Auditor Luar; Moody International.

                                                                          INSTRUMEN DALAM TALIAN                                                    

KOMPAS: Instrumen Kompetensi Pemimpin Sekolah

Sinopsis: Instrumen penilaian berasaskan web yang mampu memberikan keperluan latihan kepada pengetua dan guru besar berasaskan 26 kompetensi yang terdapat dalam Model Pemimpin Sekolah Malaysia.

Sasaran Pengguna: Pemimpin Sekolah seluruh Malaysia

 

IAB APPS & ILMU

Platform yang membenarkan komunikasi dan perkongsian maklumat dilakukan. Mengandungi: e-mel, perkongsian kalendar, perkongsian dokumen, sembang bual (chat), video conference.

Sasaran Pengguna dan URL Capaian:

 

ggambargaudiogvideo

Carian

Hubungi Kami

Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan
TEL: 06-7979 200
FAKS: 06-7979 300
URL: http://www.iab.edu.my
E-MEL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokasi:


SUMBER INFORMASI

1malaysia mygov  kpm mscjpa  1govuc  eghrmis lhdnmampu  puspanita mescamoheduwebtvanm pnm   treasury

Tarikh Kemaskini

Kemaskini pada: 08/02/2016

Masa Capaian

Jumlah Pengunjung